14 mån

Mirathis Red Ruby "Mandisa"

Mandisa ägs av Therese Pisoni Sjöholm och bor i Bromma

HD: A/A

ED: 0/0

Fulltandad, korrekt bett

Foto

BPH genomfört.

JME anlagsbärare

mandisa