Matte och Raffy!

Mirathis First Sparkle "Raffy"

 

Till minne av älskade Raffy

Raffy avled strax efter 1 års ålder pga. en kärlmissbildning. Tack för att ni gav Raffy ett underbart liv!!

Raffy ägdes av Hans Lindgren med Lena Vinberg som bor i Eskilstuna.

HD:C/D

ED:0/0

MH:

Fulltandad, korrekt bett

Bilder