14 månader 

 Mirathis First born girl "Saga"              

Saga ägs av familjen Stenqvist

HD: B/B

ED:0/0

Fulltandad, korrekt bett

Bilder

BPH genomfört.

Notering: Skott avstogs för säkerhets skull då Saga visat osäkerhet vid Nyår året innan. Dock hade det inte behövts, då hon var oberörd av skotten på plats.

 

saga