7 mån

Mirathis First Devotion "Tracy"

Tracy ägs av Ewa Moore, som bor på Ekerö- Stockholm

HD:C/D

ED:0/0

Fulltandad, korrekt bett

MH: MH-protokoll

Bilder