Charlie 2 år 

Mirathis First Remedy "Charlie"

Charlie ägs av familjen Narving, som bor i Västerås

HD:A/A

ED:0/0

Fulltandad, korrekt bett

MH: MH-protokoll

Bilder

Charlie har en liten extra virvel i boxen.