Vackra Millie 14 månader!

Mirathis Lady In Red "Millie"

Millie ägs av fam. Lindersson.

HD: A/A

ED:0/0

Fulltandad, korrekt bett

Foto

BPH genomfört

m