foto. Sussie Rosendahl

Mirathis Code Red "Maddox"

Maddox ägs av Suzanne Rosendal och Morgan Eklund och bor i Norrköping.

HD: A/A

ED: 0/0

Fulltandad, korrekt bett

Foto

BPH genomfört.

Notering: Maddox ägare råkade stå och ge honom godis vid hälsning, därav ingen hälsning från Maddox sida ;)

 

maddox