Tack alla för att ni var med. :))))
Skottmoment
Lek
Spöken kontakt
Spöken/hot
Skrammel
Överraskningsmoment
Avståndslek
Avståndslek
Lek med testledaren
Louie följer med testledaren
Louie hälsar på testledaren
Skottmoment
Skott
Lek
Spöken/hot
Avreaktion skrammel
Skrammel
Skrammel
Överraskningsmoment
Avståndslek
Lek med testledaren
Charlie hälsar på testledaren
Skott
Spöken/hot
Skrammel
Avreaktion överaskningsmoment
Avståndslek
Men leka med testledaren gör jag gärna
Tracy vid hantering. Hon drog sig undan utan aggressivitet så hantering är ej genomförd
Skott
Spöken/hot
Överraskningsmoment
avståndslek
lek med testledaren
DSC_0943
Hantering
Ayla följer med testledaren