Philip 5 år
Juno och Philip
Philips BPH
Philip avkommor
5 år
5 år
5 år
5 år
2:a bästa hane på SRRS Rasspecial-19.
foto. Edyta Ossovwa
foto. Edyta Ossowa
7 månader
7 månader
7 veckor